Chào mừng và cảm ơn quý khách đã quan tâm đến Mật ong nghệ vàng Ban mê Thuột

 [tintuc]

Mật ong nghệ vàng Ban Mê Thuột bao gồm 3 loại:

1. Mật ong nghệ vàng Ban Mê Thuột lọ 250g

2. Mật ong nghệ vàng Ban Mê Thuột lọ 120g

3. Mật ong nghệ vàng Ban Mê Thuột túi 250g

[/tintuc]